GRATIS verzending tot 23:59 ❕

Privacy Beleid

Ecom Era, gevestigd aan Hatertseveldweg 274, 6532XX, Nijmegen, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.kluscomfort.nl

Hatertseveldweg 274 (Geen Bezoekadres)

6532XX, Nijmegen (Geen Bezoekadres)

info@kluscomfort.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken: 

Ecom Era verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- IP-adres

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app

- BankrekeningnummerBijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ecom Era verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kluscomfort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ecom Era verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Ecom Era analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Geautomatiseerde besluitvorming

Ecom Era neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ecom Era) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Ecom Era bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:


Personalia > 7 jaar > Uitvoering dienstverlening

IP-adres > 7 jaar > Uitvoering dienstverlening

Locatiegegeven > 7 jaar > Uitvoering dienstverlening

Gegevens over uw activiteiten op onze website > 7 jaar > Uitvoering dienstverlening

Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) > 7 jaar > Uitvoering dienstverlening

Lijst met contactgegevens van de klant via een app > 7 jaar > Uitvoering dienstverlening

Bankrekeningnummer > 7 jaar > Uitvoering dienstverleningDelen van persoonsgegevens met derden

Ecom Era deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ecom Era blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Ecom Era uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


Persoonsgegevens worden verstrekt aan de Chinese leverancier, dit om onze dienstverlening uit te voeren

Activiteitsgegevens van bezoekers op de website worden gedeeld aan de webhost ShopifyCookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ecom Era gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ecom Era gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 


Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ecom Era en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar infokluscomfort@gmail.com.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Ecom Era wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Tekstmarketing en meldingen:

Door uw telefoonnummer in te voeren bij het afrekenen en een aankoop te initialiseren, u te abonneren via ons inschrijvingsformulier of een trefwoord, gaat u ermee akkoord dat we u sms-berichten (voor uw bestelling, inclusief herinneringen voor verlaten winkelwagentje) en sms-marketingaanbiedingen kunnen sturen. Tekstmarketingberichten zullen niet vaker voorkomen dan 3 keer per maand. U erkent dat toestemming geen voorwaarde is voor enige aankoop.

Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van tekstmarketingberichten en meldingen, antwoordt u met STOP op elk mobiel bericht dat door ons is verzonden of gebruikt u de afmeldlink die we u in een van onze berichten hebben gegeven. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat alternatieve manieren om u af te melden, zoals het gebruik van alternatieve woorden of verzoeken, niet worden beschouwd als een redelijke manier om u af te melden. Er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn.

Voor vragen kunt u HELP sms'en naar het nummer waarvan u de berichten heeft ontvangen. Ook voor meer informatie kunt u bij ons terecht. Volg de bovenstaande procedures als u zich wilt afmelden.

 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ecom Era neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kluscomfort.nl

 

Feedback en vragen

Er wordt geregeld gemonitord of er wordt voldaan aan dit privacy beleid. Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy beleid kunt u ons bereiken via het e-mailadres info@kluscomfort.nl.

Veilig & Snel Afrekenen

Wij gebruiken SSL-technologie, Trustwave en Firewalls om beveiligd en snel betalen te garanderen. 

Gratis Verzending

Al onze bestellingen worden gratis geleverd met een online Track & Trace nummer. Na uw aankoop ontvangt u een bevestigingsmail met daarin uw trackingnummer. 

Niet goed? Geld terug!

Bent u niet 100% tevreden met uw aankoop? Wij zijn zo zeker van ons aanbod, dat wij een volle 14-dagen geld terug garantie aanbieden!